Mijn kind wil ’s avonds niet naar bed en komt iedere keer naar beneden.
Iedere avond is er een vervelende sfeer tijdens het eten.
Mijn dochter luistert niet naar mij en is brutaal.
Wanneer we op visite gaan laten mijn kinderen opstandig gedrag zien.
Ik weet niet wat ik moet doen wanneer mijn kinderen echt niet luisteren.
Mijn zoon blijft niet bij mij wanneer ik ga winkelen.


Naast de cursus ‘Opvoeden…een kwestie van respect!’ bied ik u de mogelijkheid om u bij uw opvoeding individueel te ondersteunen. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het begint met het houden van een entreegesprek, waarin ouders hun problemen kunnen bespreken en hun
verwachting van de ondersteuning kunnen aangeven. Dit gesprek is kosteloos. Naar aanleiding van dit entreegesprek
beslist u of u gebruik wilt maken van de ondersteuning.
Indien dit het geval is wordt er in onderling overleg een
praktijkgericht stappenplan opgesteld. Op basis van dit stappenplan vindt de ondersteuning plaats.
De basisondersteuning
bestaat uit 5 begeleidingsgesprekken van circa 1 uur waarin per gesprek de gemaakte stappen geëvalueerd worden om
van daaruit nieuwe vervolgstappen af te spreken. 
Van ieder gesprek wordt voor de ouders een verslag gemaakt,
zodat de adviezen nog eens nagelezen kunnen worden.
 De begeleiding is gericht op het aanbieden en trainen van
opvoedingsvaardigheden en het oplossen van problemen in de gezinssituatie.


Wat zijn de kosten?

De begeleiding kost € 50,00 per uur.
Geïnteresseerd in deze manier van opvoedingsondersteuning?
Neem voor meer informatie contact op met Stiena Duijzer, telefoon 06-30909999. 
Mocht u behoefte hebben aan een complete cursus van 10 bijeenkomsten, dan is dit ook mogelijk.
Zie voor dit onderdeel cursussen.