Nascholing Ontwikkelings Gericht Onderwijs (O.G.O.)

 • Mark is niet betrokken bij mijn lessen
 • Suus wil niet meer naar school
 • Peter verblijft meer op het toilet dan in de klas
 • Lucas praat tijdens mijn instructie
 • Loes is na 10 minuten niet meer geconcentreerd in mijn les
 • Paul is zo slim dat mijn methode niet aansluit op zijn intelligentie
OGO Ontwikkelings Gericht Onderwijs
Herken je bovenstaande voorbeelden en heb je het idee dat het onderwijs niet meer aansluit bij de behoefte van je kinderen? Dan zou ik je graag iets meer willen vertellen over Ontwikkelings Gericht Onderwijs. Vernieuwend onderwijs dat aansluit bij de behoeftes en verlangens van kinderen van deze tijd.

Wat zijn de principes van O.G.O.

De zone van naaste ontwikkeling: Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. De leerkracht nodigt het kind uit tot een stapje verder in zijn ontwikkeling.

 • De brede persoonsontwikkeling van leerlingen staat centraal. Deze brede ontwikkeling omvat alle intelligenties.
 • Een kind is ontwikkelbaar. De ontwikkeling van een kind is te beïnvloeden, het is dus geen vaststaand proces. Betekenisvolle activiteiten en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelings- en leerprocessen. 
 • Zingeving, dit is erg belangrijk. Het geleerde moet verinnerlijkt worden. Ook is het van belang dat de leerling weet wat het nut is van het geleerde.
 • Reflecteren en observeren. Door middel van observatie zoekt de leerkracht wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af.

Meer informatie is te vinden op de OGO-Academie of op de OGO-Wiki

OGO Ontwikkelings Gericht Onderwijs
Leerkrachten die met een open en lerende houding actief samen bezig zijn met hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het onderwijs.

Wat betekent dit voor de praktijk op school?

OGO Ontwikkelings Gericht Onderwijs

 • Kinderen die betrokken en nieuwsgierig samen bezig zijn met betekenisvolle activiteiten.
 • Een rijke leeromgeving die samen wordt opgebouwd, waarin zichtbaar is waaraan gewerkt wordt.
 • Spel en onderzoek; lerend spel in alle klassen.
 • Kinderen die uitstapjes maken en gasten in de klas.
 • Kinderen die problemen op leren lossen en daarbij geleerde vaardigheden inzetten.
 • Leerkrachten die meedoen met activiteiten en een onderzoekende houding hebben.
 • Leerkrachten die interactie hebben met de kinderen en handelingsgericht observeren/registreren.

Hoe gaat het als ik daar meer over wil weten?

 • Ik verzorg nascholing/coaching aan teams,MT-leden,IB-ers,leerkrachten en directie.
 • Ik doe dit volgens de O.G.O.-principes zoals aansluiten op de naaste zone, op maat, betekenisvol, iedereen is ontwikkelbaar, enz.
 • Ik werk met fotomaterialen, filmfragmenten, voorbeelden uit andermans praktijken.
 • Ik werk met coöperatieve werkvormen zoals tweetallen, placemat, grote/kleine kring, enz.
 • Ik schrijf een ontwikkelplan dat aansluit op de wensen van jou of van het team
 • Ik start met een kosteloos entreegesprek van een uur. Ik hoor dan wat de wensen zijn van jou en het team. Dan geef ik aan wat ik met mijn nascholing kan betekenen.
OGO Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Ik hoop dat ik u geïnspireerd heb met mijn informatie en dat ik mijn passie voor O.G.O. in een persoonlijk gesprek verder mag uitleggen. Neem contact met me op.