Opvoedingsondersteuning voor iedereen

  • Mijn kind wil ’s avonds niet naar bed en komt steeds naar beneden.
  • Iedere avond is er een vervelende sfeer tijdens het eten.
  • Mijn dochter luistert niet naar mij en is brutaal.
  • Wanneer we op visite gaan laten mijn kinderen opstandig gedrag zien.
  • Ik weet niet wat ik moet doen wanneer mijn kinderen echt niet luisteren.
  • Mijn zoon blijft niet bij mij wanneer ik ga winkelen.
Opvoedingsondersteuning

Naast de cursus bied ik u ook de mogelijkheid om u bij uw opvoeding individueel te ondersteunen. 

Opvoedingsondersteuning

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het begint met het houden van een entreegesprek, waarin ouders hun problemen kunnen bespreken en hun verwachting van de ondersteuning kunnen aangeven. Dit gesprek is kosteloos. Naar aanleiding van dit entreegesprek beslist u of u gebruik wilt maken van de ondersteuning. Indien dit het geval is wordt er in onderling overleg een praktijkgericht stappenplan opgesteld. Op basis van dit stappenplan vindt de ondersteuning plaats.

De basisondersteuning bestaat uit 5 begeleidingsgesprekken van circa 1 uur waarin per gesprek de gemaakte stappen geëvalueerd worden om van daaruit nieuwe vervolgstappen af te spreken. Aan het eind van het gesprek wordt een actielijstje opgesteld, zodat de adviezen nog eens nagelezen kunnen worden. De begeleiding is gericht op het aanbieden en trainen van opvoedingsvaardigheden en het oplossen van problemen in de gezinssituatie.

Wat zijn de kosten?

De begeleiding kost € 50,00 per uur.
Geïnteresseerd in deze manier van opvoedingsondersteuning?
Neem voor meer informatie contact op
Mocht u behoefte hebben aan een complete cursus van 10 bijeenkomsten, dan is dit ook mogelijk.
Zie voor dit onderdeel cursussen.

Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning