Even voorstellen

Ik ben in 1978 in het basisonderwijs begonnen. Tijdens mijn opleiding kwam ik voor het eerst in aanraking met de beginselen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Deze visie werd voor mij een soort van manier van leven. Aansluiten bij de kennis van kinderen, interessante activiteiten aanbieden (hoezo vouwen/prikken?) en de leerkracht doet er toe, zijn concepten die ik als aankomend leerkracht al vroeg ontwikkelde.

Voorstellen

Hoe ben ik mijn loopbaan gestart?

Voorstellen

Ik startte als kleuterjuf op een kleine dorpsschool en onder begeleiding van een gedreven nascholer ontwikkelden we daar vernieuwend onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: leren in thema’s, spelhoeken in groep 3, meerdere instapmogelijkheden voor het leren lezen (1e mogelijkheid in de kleuterklas), communiceren volgens de principes van Thomas Gordon, enz.

Uiteindelijk heb ik hier met veel plezier en passie met alle groepen gewerkt. Ik heb geleerd dat nieuwsgierigheid een basishouding is en dat je altijd lerend in je beroep als leerkracht moet staan.
Ik ben driemaal van school gewisseld en de laatste jaren werkte ik op de Franciscusschool als Onderbouwcoördinator, Specialist Jonge Kind, MT-lid en O.G.O.-coördinator.

Werkzaamheden naast mijn baan op school

Naast het werk op school heb ik sinds augustus 2006 een eigen praktijk in opvoeding en training. Ik heb een eigen opvoedcursus geschreven en ben gestart met trainingsavonden voor ouders en met opvoedingsondersteuning in gezinnen.
Opvoeden in deze tijd is niet eenvoudig en dan is het prachtig als je ouders kennis kunt meegeven die ze op eigen wijze kunnen toepassen in hun gezin.

Ik werkte ook vanuit mijn praktijk vanaf 2007 als freelancer voor de Activiteit, dit is het landelijk centrum voor Ontwikkelings Gericht Onderwijs. Mijn werk was vooral gericht op het nascholing geven aan leerkrachten, het inspireren van leergroepen en het verzorgen van `kom op idee`-middagen, lezingen geven op conferenties, enz.
Ik heb ook mee mogen werken aan het boek “Basisontwikkeling” en het boek “Samen”. Voor het boek `Samen` heb ik gewerkt met Frea Janssen Vos (schrijfster van vele onderwijsboeken), dit vond ik inspirerend en erg leerzaam.

Boek

Blijven ontwikkelen en groeien

Voorstellen

Vanaf 2016 ben ik gecertificeerd Startblokken trainster en coach ik pedagogisch medewerkers.
Sinds 2019 werk ik alleen nog maar vanuit mijn eigen praktijk. Ik coach en geef nascholing aan onderbouw teams, MT-leden, IB-ers en directeuren. Ik coach ook beginnende leerkrachten gericht op de leerkrachtvaardigheden vanuit het O.G.O. concept.

Naast mijn praktijk werk ik als opvoedingsondersteuner bij Humanitas. Ik ondersteun gezinnen die veelal onder toezicht van de kinderbescherming staan waaronder ook het begeleiden van ontmoetingen tussen ouder en kind. Dit vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening.